ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦး အမည္စာရင္း ေကာ္မရွင္ ထပ္မံေၾကညာ

委员会公布新当选的26名国会议员

2020-11-10

 

ရန္ကုန္ ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္(ဆင္ဟြာ) ေရးသားသူ/ေဟမာန္

 

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးအတြက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၆ ဦး၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC)က ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၆၉ ဦး ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦး အသီးသီးအႏိုင္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။
ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC)က ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္း ထပ္မံထုတ္ျပန္မႈတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ မယ္စဲၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဇီးကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းတုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕နယ္ ၊ သရက္ၿမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ၊ မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေခ်ာင္းဆုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ဧရာတီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တို႔တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၃ ဦးတို႔သည္ အဆိုပါ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁၂ တြင္ NLD ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ ဦးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ ေဖာ္ျပထားသည္။
တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ထန္းတပင္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) ၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မင္းတုန္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) ၊ သရက္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလုံ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) ၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂) တို႔တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)မွ ကိုယ္စားျပဳဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁ ဦးတို႔သည္ အဆိုပါမဲဆႏၵနယ္မ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)တြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁ ဦးသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။
၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ စုစုေပါင္း ၁၁၁၇ နယ္ ရွိသည့္အနက္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၆၀ ဦး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၈၇ ခု မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၅,၆၃၉ ဦးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲေပးခြင့္ ရွိသူ မဲဆႏၵရွင္ ၃၇ သန္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)
Top